Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti

 

Programe educaţionale


Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică coordononează trei specializări/programe de licenţa care fac parte din oferta educaţională a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE):

Programul de studii de Informatică Economică a cunoscut mai multe modificări în timp. Iniţial, numele său a fost de Mecanizarea şi Automatizarea calculului economic, specializarea fiind acreditată în 1965.

Începând cu anul universitar 2014-2015, a fost demarat cu succes şi programul de studii Informatică Economică, cu predare în limba Engleză. În anul universitar 2018-2019, cele trei programe de licenţa oferă peste 1000 de locuri, cu finanţare de la buget sau cu taxă.

Programele educaţionale ale Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică oferă instruire într-un domeniu interdisciplinar aflat la intersecţia dintre ştiintele economice, matematică, cibernetică şi informatică, accentul fiind pus pe economia firmei. Scopul este de a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă fenomenele social-economice şi să construiască modele ale unor sisteme informaţionale de înalta performanţă. Pachetul de programe educaţionale cuprinde: trei programe de licenţa, mai multe programe de masterat şi doctorat, precum şi programe de certificări şi post-universitare.

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică oferă absolvenţilor posibilitatea să-şi continue educaţia şi să se specializeze în acest domeniu prin intermediul următoarelor programe de masterat:

În funcţie de specializare, programul de studii avansate de doctorat are loc în cadrul a două şcoli doctorale:

din cadrul Institutului de Studii Doctorale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe baza regulamentului aprobat de către Senatul universităţii şi durează minim trei ani.© Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică
Bucureşti, 2024