Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti

 

Despre D.I.C.E.


Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică este o componentă a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din Academia de Studii Economice din Bucureşti.


Misiunea Departamentului este de a pregăti absolvenţi, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi aplicate şi de a scrie lucrări de pregatire teoretică şi practică, în domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice.


Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică şi Strategia de dezvoltare


Obiectivul strategic al Departamentului este dezvoltarea unui proces educaţional cu o tematică bazată pe informatică şi cibernetică economică, astfel încât absolvenţii se vor integra în mod direct pe piaţa forţei de muncă, într-un domeniu ce este caracterizat de o evoluţie accelerată.

1. Procesul academic

Dezvoltarea conştientizării premiselor actuale şi viitoare ale pieţei de muncă.
Actualizarea continuă a cursurilor existente şi dezvoltarea de cursuri noi extra-curriculare, care se încadreaza în tendinţele actuale şi viitoare ale domeniului TIC.
Elaborarea de materiale academice care să sprijine demersul educaţional.
Analiza calitativă a conţinutului disciplinelor.
Dezvoltarea formelor de învatamant cu frecvenţă şi la distanţă.
Configurarea unor programe orientate spre practica în domeniul TIC.
Creşterea importanţei informaticii aplicate în alte discipline economice prin utilizarea mijloacelor TIC.

2. Politica de personal

Asigurarea unui mediu care să asigure stabilitatea în educaţie a cadrelor didactice tinere.
Dialog permanent cu absolvenţii.
Asigurarea unui cadru stimulativ pentru crearea unui mediu care încurajează promovarea doar pe baza performanţei personale şi în echipă.
Asigurarea unei pagini web pentru fiecare membru al departamentului.
Evaluarea continuă a personalului academic.
Identificarea modalităţii de atragere a candidatilor spre specializările Informatică Economică şi Cibernetică Economică.

3. Activitatea de cercetare

Profesorii lansează proiecte de cercetare în colaborare cu companii, în scopul de a întari legătura dintre mediul privat şi cel academic.
Atragerea studenţilor cu performanţe bune în activitatea de cercetare a departamentului.

4. Activitatea publicistică

Promovarea publicării de articole şi editarea de carţi.
Promovarea publicării în cadrul programelor de doctorat şi masterat.
Scrierea de tratate de informatică economică şi cibernetică economică.
Intensificarea activităţii publicistice a profesorilor şi a sprijinului pentru revistele departamentului.

5. Dezvoltarea bazei materiale

Identificarea de fonduri pentru dezvoltarea laboratoarelor departamentului.
Înfiinţarea de grupuri de lucru şi organizarea de seminarii ştiinţifice.
Organizarea Conferinţei Internaţionale de Informatică Economică anual.
Sprijinirea iniţiativelor şi evenimentelor din cadrul departamentului.
Implicarea Asociaţiei INFOREC axată pe promovarea şi sprijinirea învăţământului în informatică economică.

Echipa Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică are peste 150 posturi didactice, dintre care majoritatea sunt ocupate de profesori, profesori asociaţi, conferenţiari, lectori si asistenţi, în timp ce altele sunt alocate specialişti care actionează în domeniul cercetării şi/sau producţiei.

Membrii personalului sunt economişti, ingineri şi matematicieni, unii dintre ei au câştigat recunoaştere înalta în domeniul lor prin publicarea de cărţi, monografii şi articole.

Directorul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică Începând cu anul 2019 este Prof. univ. dr. Cristian CIUREA.

Consiliul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică pentru mandatul 2023 - 2028 este format din:
Prof. univ. dr. Adela BÂRA
Prof. univ. dr. Nora CHIRIŢÃ
Prof. univ. dr. Paul POCATILU
Prof. univ. dr. Marian STOICA© Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică
Bucureşti, 2024