D.I.C.E.

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică (DICE) din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistica şi Informatică Economică, are rolul de a asigura pregătirea profesională de cel mai înalt nivel în domeniile Informatică Economică şi Cibernetică.

Misiunea Departamentului este de a pregăti elevii ce au absolvit liceul, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi practice in domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice şi de a asigura suportul bibliografic pentru pregătirea teoretică şi practică.

De la apariţia primului computer comercial, domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice s-a lărgit considerabil având o dinamică din ce în ce mai rapidă. Cu toate acestea, experţii în domeniu sunt de acord cu privire la observaţia că încă suntem în primele zile ale “revoluţiei calculatorului”. Evoluţiile recente ale domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), rezultatele obţinute în prelucrarea distribuită şi în comunicaţii, viteză tot mai mare de procesare şi scăderea costurilor pentru hardware au condus la o utilizare tot mai largă a calculatorului, acoperind toate domeniile socio-economice. Experţii din marketing, finanţe şi management utilizează soluţii informatice pentru prelucrarea, stocarea şi analiza informaţiilor, cu scopul de a lua deciziile viitoare.

Domeniul de Informatică şi Cibernetică Economică este unul de top în preferinţele angajatorilor şi al viitorilor profesionişti deoarece zona economică şi de cercetare încă se confruntă cu un număr redus de manageri capabili de a utiliza soluţiile informatice şi cibernetice pentru rezolvarea propriilor probleme, precum şi cu nevoia constantă de personal calificat, capabil să dezvolte soluţii pentru probleme complexe.
Aceste două neajunsuri oferă oportunităţi reale pentru o viitoare carieră în domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice. Majoritatea absolvenţilor au găsit un loc de muncă la companii de renume din IT, sistemul bancar şi de asigurări, audit şi consultanţă. Cererea în creştere pentru consultanţi, analişti de sistem, programatori, administratori de baze de date, manageri de proiect, consilieri tehnici şi analişti economici oferă perspective promiţătoare pentru găsirea unui loc de muncă.

Pregătirea în domeniile Informatică şi Cibernetică Economică se dovedeşte a fi utilă şi necesară şi în alte domenii socio-economice, precum finanţe, contabilitate, comerţ internaţional, statistică şi cercetare operaţională, marketing, gestionarea resurselor umane, analiză economică şi de afaceri.

Mai multe detalii despre