Programe educaționale

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică coordononeaza două specializări/programe de licență care fac parte din oferta educaţională a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)

  • Informatică Economică (cu predare în Română, dar și Engleză)
  • Cibernetică Economică

Programul de studii de Informatică Economică a cunoscut mai multe modificări în timp. Iniţial, numele său a fost de Mecanizarea şi Automatizarea calculului economic, specializarea fiind acreditată în 1965. Începând cu anul universitar 2014-2015, a fost demarat cu succes și programul de studii Informatică Economică, cu predare în limba Engleză. În anul universitar 2018-2019, cele trei programe de licență oferă peste 1000 de locuri, cu finanțare de  la buget sau cu taxă.

Programele educaţionale ale Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică oferă instruire într-un domeniu interdisciplinar aflat la intersecţia dintre ştiinţele economice, matematică, cibernetică şi informatică, accentul fiind pus pe economia firmei. Scopul este de a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă fenomenele social-economice şi să construiască modele ale unor sisteme informaţionale de înaltă performanţă. Pachetul de programe educaţionale cuprinde: trei programe de licenţă, mai multe programe de masterat şi doctorat, precum și programe de certificări şi post-universitare.

In funcţie de specializare, programul de studii avansate de doctorat are loc în cadrul a două şcoli doctorale

  • Şcoala Doctorală de Informatică Economică
  • Şcoala Doctorală de Cibernetică şi Statistică Economică

din cadrul Institutului de Studii Doctorale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe baza regulamentului aprobat de către Senatul universităţii şi durează minim trei ani.