Cărţi publicate de membrii Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Programarea aplicațiilor Android

Programarea Dispozitivelor Mobile

Programarea aplicațiilor Android

 • Autori: Paul POCATILU, Ion IVAN, Adrian VIȘOIU, Felician ALECU, Alin ZAMFIROIU și Bogdan IANCU
 • Editura ASE, București, 2015
 • ISBN: 978-606-505-856-9
 • Pagini: 714

Descriere

Lucrarea Programarea aplicațiilor Android abordează modelul de programare specific aplicațiilor destinate platformei mobile Android. În cadrul lucrării sunt prezentate detaliat componentele caracteristice platformei Android: activități, mesaje, furnizori de conținut, receptori de mesaje și servicii. Pe lângă acestea, sunt abordate aspecte precum: realizarea interfeței grafice cu utilizatorul, tratarea evenimentelor, definirea și utilizarea meniurilor și a ferestrelor de dialog, modalități de stocare persistentă a datelor inclusiv în baze de date SQLite, accesul la rețea, prelucrarea fișierelor XML și JSON, managementul informațiilor personale, grafică bidimensională și tridimensională, multimedia și animație, senzori și poziționarea geografică. De asemenea, lucrarea tratează subiecte cu o complexitate mai ridicată precum realizarea aplicațiilor de tip Widget, programarea nativă folosind NDK și conectarea la alte dispozitive pe baza tehnologiilor Bluetooth și NFC. Calitatea și securitatea aplicațiilor Android sunt subiecte importante, abordate distinct în cadrul lucrării. În final sunt descrise etapele necesare publicării aplicațiilor în magazinul virtual Google Play. Cartea se adresează tuturor celor interesați de dezvoltarea aplicațiilor mobile destinate platformei Android.

 

Programarea dispozitivelor mobile

Programarea Dispozitivelor Mobile

Programarea Dispozitivelor Mobile

 • Autor: Paul POCATILU
 • Editura ASE, Bucuresti, 2012
 • ISBN: 978-606-505-494-3
 • Pagini: 600

Descriere

Lucrarea abordează problematica programării aplicaţiilor mobile destinate principalelor sisteme de operare şi platforme mobile.

În primele două capitole sunt prezentate caracteristicile hardware şi software are dispozitivelor mobile. În continuare sunt abordate modelele de programare a aplicaţiilor pentru: Java ME, Android, Windows Mobile, .NET CF, Windows Phone şi Symbian. Pentru fiecare sistem de operare sau platformă sunt abordate teme precum: interfaţa cu utilizatorul, stocarea persistentă a datelor, accesul la reţea, multimedia, accesul la senzori ş.a. Ultimele două capitolele abordează programarea procesoarelor ARM şi dezvoltarea aplicaţiilor Internet pentru dispozitive mobile. Toate capitolele de programare includ exemple testate pe dispozitive mobile şi pe emulatoare.

Cuprins pe scurt

 • Cuvânt-înainte
 • 1 - Introducere
 • 2 - Caracteristicile hardware ale dispozitivelor mobile
 • 3 - Sisteme de operare şi aplicaţii pentru dispozitive mobile
 • 4 - Java Micro Edition (Java ME)
 • 5 – Android
 • 6 - Programarea aplicaţiilor utilizând Win32 API
 • 7 - .NET Compact Framework
 • 8 – Windows Phone
 • 9 – Symbian
 • 10 - Limbaje de asamblare pentru procesoare ARM
 • 11 - Aplicaţii Internet pentru dispozitive mobile
 • 12 - Concluzii
 • Bibliografie
 • Anexa – Listă de acronime
 • Abstract

 

Programarea calculatoarelor. Aplicaţii

Programarea calculatoarelor. Aplicatii
Programarea calculatoarelor. Aplicatii
 • Autori: Cristian Uscatu, Marius Popa, Lorena Pocatilu, Catalin Silvestru
 • Editura ASE, Bucuresti, 2012
 • ISBN: 978-606-505-538-4

Descriere

Programarea calculatoarelor. Aplicaţii este un material destinat sprijinirii studiului în domeniul programării calculatoarelor, atît pentru studiu individual cît şi pentru activitatea din timpul seminariilor.

Lucrarea constituie o bogată culegere de probleme rezolvate şi propuse, care ilustrează tehnicile şi noţiunile studiate în cadrul disciplinelor Algoritmi în programare şi Programarea calculatoarelor din planul de învăţămînt al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Problemele sînt grupate în capitole, conform structurii programelor analitice, permiţînd o abordare treptată a materiei, de la noţiunile simple la cele avansate. Problemele propuse la finalul fiecărui subcapitol / capitol permit testarea individuală a cunoştinţelor şi deprinderilor acumulate; unele din ele constituie probleme noi, în timp ce altele propun găsirea/implementarea unor îmbunătăţiri ale soluţiilor descrise.

Culegerea de probleme este destinată în primul rînd studenţilor din anul al doilea  al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, dar şi altor categorii de specialişti interesate de studierea noţiunilor şi tehnicilor de programare a calculatoarelor.