Informatica Economică

Informatica Economica JournalRevista Informatica Economică este publicată de Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică și Asociația Profesională INFOREC.  Revista a fost publicată trimestrial începând cu 1997. Din 2007, toate numerele conțin materiale scrise doar în limba Engleză, pentru a conferi un caracter internațional acestui jurnal.

Revista Informatica Economică este clasificată B+ de CNCSIS și este indexată sau listată în baze de date și cataloage internaționale: DOAJ, ICAAP, Index Copernicus, Index of Information Systems Journals, INSPEC etc.

Date de contact:

 • Informatica Economică Journal
 • Redactor-Sef: Profesor univ. dr. Ion IVAN.
 • Calea Dorobanţilor 15-17, Sector 1, Bucharest, 010552, Romania, Room 2418
 • Phone/Fax: + (4)-021.319.19.91
 • E-mail:  editor@revistaie.ase.ro
 • Web: http://revistaie.ase.ro

 

Journal of Applied Quantitative Methods

Journal of Applied Quantitative Methods

Obiectivul revistei este de a prezenta metode cantitative aplicabile în practică şi astfel să favorizeze tinerii cercetătorii şi specialiştii din industrie să aplice noile metode cantitative. Revista JAQM publică articole originale interdisciplinare. Fiecare volum publicat va fi dedicat unui subiect important dintr-un domeniu ştiinţific modern.

Articolele publicate in revista JAQM trebuie să urmeze următorul model:

 • Identificarea problemei şi definirea modelului;
 • Dezvoltarea metodelor şi algoritmilor;
 • Baze de date utilizate;
 •  Programe de calcul;
 • Analiza rezultatelor;
 • Dezvoltarea soluţiilor;

Editorii JAQM doresc ca articolele publicate să devine intrumente utilizate de către cei care se confruntă cu problem asemănătoare. Revista Journal of Applied Quantitative Methodseste clasificată B+  de către  CNCSIS. 

Date de contact:

 

Database Systems Journal

Database System Journal

Revista DATABASE SYSTEMS JOURNAL a fost fondată în anul 2010 în cadrul Catedrei de Informatică Economică din Academia de Studii Economice din Bucureşti, având apariţii trimestriale orientate spre o anumită tematică. Obiectivul revistei este acela de a promova cercetarea teoretică şi aplicată în domeniul bazelor de date, în vederea satisfacerii cerinţelelor comunităţii academice cu informaţii actuale privind bazele de date şi tehnologiile înrudite cu noua cunoaştere aflată în continuă dezvoltare teoretică şi practică. În prezent, revista este indexată în mai multe baze de date internaţionale: Index Copernicus, DOAJ, Open J-Gate, Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, RePEc.

Apariţiile acoperă următoarele teme principale: Depozite de date, Baze de date orientate pe coloane, Baze de date distribuite, Ingineria informaţiei şi a cunoştinţelor, Sisteme pentru recuperarea informaţiilor, Tehnici de Data Mining, Securitatea datelor, Arhitecturi informatice pentru afaceri, Proiectare şi dezvoltare bazate pe Web, Calitatea informaţiei, Sisteme suport de decizie, Sisteme expert, Inteligenţa afacerii şi Prelucrarea analitică a datelor.

Calitatea revistei este continuu îmbunătăţită, prin recenzarea lucrărilor în sistem blid review, prin folosirea de şabloane în conformitate cu standardele internaţionale, prin indexarea la nivel naţional de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), precum şi prin includerea revistei în alte baze de date internaţionale de prestigiu.

Date de contact:

 

Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems

Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems

Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems (JMEDS) este o revistă cu acces nerestricţionat,  indexată în baze de date internaţionale care publică (prezintă) cele mai noi rezultate ale cercetării şi soluţii dezvoltate în domeniul sitemelor mobile, integrate şi distribuite. Revista oferă umătoarele posibilităţi inginerilor, dezvoltatorilor software, matematicienilor şi savanţilor:

 • să prezinte ideile noi şi rezultatele cercetării;
 • să stabilească noi colaborări în cadrul proiectelor de cercetare actuale şi viitoare;
 • să stabilească colaborări universitare;
 • să stabilească legături între cercetarea universitară şi industrie.

Editorii JMEDS  doresc să atragă tinerii cercetători şi să constituie o cale de valorificare a muncii lor. Tinerii cercetători care sunt in stagiul doctoral, au terminat cercetarea doctorală sau programul de masterat în 2008, 2009, 2010 sau 2011 sunt invitaţi să trimită articole care să descrie contribuţiile proprii în domeniile de care revista se ocupă. JMEDS este o revistă cu acces nerestricţionat la conţinutul său pe baza principiului de a face cercetarea accesibila publicului sprijină schimbul mai mare de cunoştinţe la nivel global.

Date de contact: