Programe de certificare

Membrii Departamentului de Informatică Economică şi Cibernetică coordonează programe extra-curriculare prin care se oferă certificare în:

  • Retele Cisco – Cisco Networking Academy Program
  • De programare Java – Cisco Networking Academy Program

Cursurile au o durată între 16 şi 40 de ore și trebuie plătită o taxă de participare. Toţi studenții au dreptul să participe la aceste programe.Mai multe informaţii pot fi obţinute pe pagina Web a Academiei Cisco din ASE, http://cisco.ase.ro/

Programe de competenţă pentru profesorii de Liceu

Programul pentru confirmarea profesorilor în învățământul preuniversitar

Candidatul trebuie să fi absolvent al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, orice specializare, să aibă o diplomă de master şi să fi predat timp de cel puţin cinci ani. Programul constă în cursuri de informatică, psihologia educaţiei şi pedagogie, cu durata de 60 de ore, timp de două săptămâni.

Cursurile de Informatică Economică, sisteme de calcul electronic şi programarea calculatoarelor, durează 20 de ore. La sfârşitul programului, candidații trebuie să treacă un examen scris şi oral.

Programul pentru confirmarea gradului didactic II pentru profesori în învățământul preuniversitar 

Candidatul trebuie să fi obţinut gradul precedent (confirmare) cu cel puţin cinci ani înainte de a începe acest program. Programul constă în cursuri de informatică, cibernetică şi statistică, ce cumulează 60 de ore, timp de două săptămâni.

Cursurile de Informatică Economică (sisteme de operare pe calculator, inginerie software, baze de date, sistemul de proiectare de informaţii), cumulează 20 de ore și sunt finalizate cu un examen scris şi oral.

Programul pentru confirmarea gradului didactic I pentru profesori în învățământul preuniversitar 

Candidatul trebuie să fi obţinut gradul precedent cu cel puţin trei sau patru ani înainte. Programul durează doi ani şi se încheie cu prezentarea publică a unei teze metodico-ştiinţifice.

Programul pentru evaluarea periodică a competențelor în Informatică Economică pentru profesori de liceu

Programul este organizat pentru a oferii servicii de certificare Casei Profesorilor din București. Candidatul trebuie să fie profesor de liceu şi să predea un subiect din domeniul Informatic.

Prof. univ. dr. Gabriel ZAMFIR și Conf. univ. dr. Iulian ÎNTORSUREANU sunt coordonatorii acestor programe.