Proiecte de cercetare coordonate de membrii Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică

Proiecte in 2014

EUROPEAN THEMATIC NETWORK “FUTURE EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING: HOW TO SUPPORT LEARNING AT ANYTIME ANYWHERE”

Echipa proiectului din Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică

 • Prof. Univ.Dr. Adina Uţă
 • Conf.Univ.Dr. Iulian Intorsureanu
 • Conf.Univ.Dr. Anca Andreescu
 • Lect.Univ.Dr. Anda Belciu
 • Lect.Univ.Dr. Iuliana Simonca

Granturi și contracte de cercetare naționale ce au început între 2008 și 2010:

 • A. Bâra, Informatic Solutions for Decision Making Support in the Uncertain and Unpredictable Environments In Order To Integrate Them within a Grid Network, PN II – RU – TE 332
 • M. Dârdală, Multi-hazard and Vulnerability in the Seismic Context of Bucharest (HERA), CNMP
 • I. Lungu, Informatics Solutions for Decision Support and for the Development of Knowledge Management in Public Institutions (Part 3: The design and development of an informatics system prototype for the decisional process assistance, 2009), PN II Project, Ideas Program: PN-II-ID-PCE-2007-1, CNCSIS Code: 820.
 • M. Mircea, Modern Approaches in Business Intelligence Systems Development for Services Oriented Organizations Management (SIBI-MOOSE), PD 654, Nr. contract 12/03.08.2010
 • F. Năstase, Integrated platform for financial transactions and electronic banking services made ​​available on mobile devices using the technology with widespread – SERAFIMO
 • P. Pocatilu, Project Management Methodologies for the Development of Mobile Applications in the Educational System, CNCSIS PN II
 • M. Popa, Implementation of the Quantitative Methods in Distributed Informatics System Audit, PN II
 • A. Reveiu, Study about Corporative Social Responsibility Politics Transformation in Means for Romania Durable Development (RSC.DDR.2010), CNMP
 • I. Smeureanu, Semantic Software Services for Collaboration and Interoperability in Adaptive Business Process (SCIPA), CNMP
 • R. Zota, Flexible System for Customized Access to Aged People Services – WEBAGEING, CNCSIS PN II

Proiecte de cercetare internaționale:

 • R. Constantinescu, EU Services Directive în Romania – EUSD-RO Project ,  -CAESAR, Partners: Fraunhofer Fokus Institute Berlin, Bucharest Politehnica University, Academy of Economic Studies, 625/ 25.03.2009

Prezentare proiect PN II – TE – Resurse Umane, cod 332:

Soluţii informatice pentru asistarea procesului decizional în mediile incerte şi cu evoluţii puţin predictibile în vederea integrării în reţele de tip Grid

Director proiect: Lect.univ.dr. Adela BÂRA

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui prototip informatic pentru integrarea şi analiza datelor provenite din sursele din centralele eoliene locale, pentru predicţia energiei produse din surse regenerabile şi a dimensionării corespunzătoare a resurselor din sistem, pentru asistarea şi fundamentarea deciziilor luate la nivel central. Se analizează problematica integrării resurselor energetice eoliene în cadrul sistemului energetic naţional datorită structurii şi caracteristicilor acestui domeniu: este un mediu cu predictibilitate scăzută, în primul rând din cauza factorului natural – vântul, care determină producerea sau nu a energiei eoliene; nu există un sistem la nivel naţional care să integreze şi să analizeze datele provenite din centralele locale; este un mediu economic nou, însă cu posibilităţi mari de dezvoltare (datorită şi obiectivelor europene de producere a energiei verzi); este un mediu dinamic influenţat atât de factorii naturali cât şi de cei economici în care deciziile trebuie să fie luate în timp util. Procesul decizional în acest domeniu se confruntă cu o multitudine de surse informaţionale eterogene şi cu o serie de factori impredictibili sau puţin predictibili şi are nevoie de o fundamentare cât mai corectă a strategiilor şi deciziilor adoptate. Pentru asigurarea acestui obiectiv este necesar să se realizeze o analiză riguroasă a specificului sistemului, să se conceapă o arhitectură a acestuia astfel încât să se poată utiliza diverse tehnologii cum ar fi: tehnologii de integrare a datelor din surse eterogene, tehnologii pentru extragerea optimizată a datelor, tehnologii pentru previziunea şi analiza datelor şi tehnologii pentru procesarea cererilor analitice şi pentru prezentarea informaţiilor. Elementele de complexitate ale acestui prototip sunt date atât de interdisciplinaritatea cercetărilor şi caracteristicile procesului decizional, cât şi de utilizarea unor metode şi tehnologii inovative pentru realizarea sa.