Programul de licenţă în Informatică Economică asigură formare pentru: analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice în organizaţii, utilizarea şi configurarea de pachete software cu aplicaţii în economie, dezvoltarea şi introducerea de software aplicat, cercetarea şi aplicarea noilor tehnologii din domeniul calculatoarelor; cunoştinţe de programare pe calculator.

În calitate de buni analişti şi buni specialişti în cele mai recente tehnici, capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de management, absolvenţii trebuie să fie în măsură să ofere soluţii la nivelul celor mai recente realizări în domeniu, în legătură strânsă cu obiectivele, structura organizatorică şi posibilităţile companiei.

Din punct de vedere practic, studenţii învăţă limbaje de programare precum C, C++, C#, Java etc.; sistemele de operare cum ar fi UNIX, Windows, Windows Mobile; SGBD cum ar fi Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Microsoft Access; metodologii şi instrumente de analiză şi proiectare: OMT, RUP, UML etc.

Absolvenţii sunt pregătiţi, de asemenea, în economie, prin studierea unor subiecte cum ar fi: management, contabilitate, finanţe, drept, statistică, previziune, simularea proceselor economice, macroeconomie, economie generală etc.

Este unanim acceptat faptul că un analist economist trebuie să fie capabil să facă modelele de dezvoltare social-economică şi de înaltă eficienţă în activitate. În acest sens, un accent special este pus pe studiul matematicii, mai ales în ramurile cu aplicaţii în economie, cum ar fi: probabilităţi, statistică matematică, algoritmi şi logică, cibernetică economică, cercetări economice, matematici actuariale, algebră, analiză matematică etc.

Durata programului este de trei ani şi este împărţit în două etape:

  • Prima etapă este comună tuturor studenţilor CSIE şi se întinde pe durata primelor trei semestre.
  • A doua parte este de specializare şi se întinde pe durata ultimelor trei semestre. The students are free to choose the specialization based on their options.Studenţii sunt liberi să aleagă specializarea pe baza opţiunilor lor.

În timpul fiecărui semestru studenţii trebuie să lucreze la teme şi proiecte. La sfârşitul fiecărui semestru elevii vor avea de susţinut examene scrise şi/sau orale.

Până la sfârşitul anului al doilea, studenţii trebuie să aleagă un subiect de cercetare pentru lucrarea de licenţă. Ei trebuie să scrie lucrarea şi să realizeze o prezentare orală a rezultatelor obţinute. După trecerea examenului de licenţă, absolvenţii reuşesc să obţină titlul: licenţiat în ştiinţe economice, specializarea informatică economică.