Doctorat în Informatică Economică şi în Cibernetică şi Statistică Economică

In funcţie de specializare, programul de studii avansate de doctorat are loc în cadrul a două şcoli doctorale

 • Şcoala Doctorală de Informatică Economică
 • Şcoala Doctorală de Cibernetică şi Statistică Economică

din cadrul Institutului de Studii Doctorale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), pe baza regulamentului aprobat de către Senatul universităţii şi durează minim trei ani.

Curriculum-ul programului de studii avansate de formare includ subiecte ce necesită cunoştinţe avansate în domeniul de doctorat şi unele module de formare pentru o poziţionare rapidă absolventului şcolii de doctorat pe piaţa forţei de muncă.

În ASE, programul de studii doctorale este organizat cu prezenţă în campus finanţat de la buget, cu/fără bursă şi cu taxă.

Cercetare ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative, convenite de către comunitatea ştiinţifică a domeniul de doctorat în ştiinţe economice.

Scoala Doctorala de Informatică Economica

Conducătorii de doctorat pentru specializarea Informatică Economică sunt profesori:

 •     Constantin Gelu Apostol
 •     Constanţa Nicoleta BODEA
 •     Cătălina Lucia COCIANU
 •     Bogdan GHILIC-Micu
 •     Ion Ivan
 •     Ion Lungu
 •     Floarea NĂSTASE
 •     Ioan ODĂGESCU
 •     Ion Gh. ROŞCA
 •     Gheorghe SABĂU
 •     Ion SMEUREANU
 •     Marian STOICA
 •     Manole VELICANU
 •     Răzvan Daniel Zota

Școala Doctorală de Cibernetică Economică și Statistică I

Pregatirea doctorala in domeniul Ciberneticii Economice si Economiei Cantitative are o indelungata traditie, valoroasa si recunoscuta pe plan national si international, care dateaza de peste 40 de ani. Prin tematica lor si prin abordarile moderne pe care le-au inclus, tezele de doctorat elaborate in cadrul specializarii de Cibernetica Economica au constituit, inca din anii 70’, adevarate repere stiintifice pentru preocuparile din domeniul Economiei Cantitative in tara noastra, dechizand noi drumuri si conturand noi tendinte pentru cercetarea stiintifica romaneasca, contribuind substantial atat la dezvoltarea si moder-nizarea invatamantului superior economic, cat si la perfectionarea si cresterea eficientei activitatilor de conducere, organizare si productie din diverse sectoare ale economiei romanesti. Chiar de la inceput, activitatile doctorale specifice specializarii de Cibernetica Economica au avut un caracter de pionierat si de cutezanta stiintifica pentru preocuparile stiintifice din tara noastra, cu atat mai mult cu cat in trecutul regim comunist desfasurarea activitatilor stiintifice cu acest profil implicau numeroase riscuri politice si erau prohibite aproape in totalitate.

Scoala doctorala de Cibernetica Economica si Statistica I include cadre didactice si de cercetare foarte valoroase, cu vasta si indelungata experienta in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice, care au obtinut rezultate stiintifice deosebite in activitatea didactica si de cercetare.

Profilul pregatirii doctorale din domeniul Ciberneticii Economice si Economiei Cantitative include o serie de domenii de specialitate moderne si cu aplicabilitate practica extrem de variata, cum ar fi: Cibernetica Economica si Sistemele Dinamice, Teoria Jocurilor si Negocierilor, Teoria Deciziilor, Analiza si Simularea Proceselor Economice, Microeconomie Cantitativa si Macroeconomie Cantitativa, Cercetari Operationale, Modelare si Optimizare, Modelarea, Evaluarea si Analiza Riscului si Incerti-tudinii, Teoria Echilibrului Economic, Analiza Multidimensionala a Datelor, Data Mining, Invatare Statistica, Recunoasterea Formelor si Retele Neuronale.

Tezele de doctorat elaborate in cadrul scolii noastre doctorale au tematici de mare interes stiintific, sunt utile pentru teoria si practica economica, au caracter modern si de noutate. Abordarile sunt bazatate pe interdisciplinaritate, pe utilizarea unor instrumente de modelare statistico-matematica avansata si pe utilizarea intrumentelor software specializate, raspunzand celor mai importante si celor mai stringente probleme din economie si societate.

Pregatirea doctorala in domeniul Ciberneticii Economice si Economiei Cantitative este riguroasa, complexa si moderna, comparabila si compatibila cu preocuparile stiintifice de virf desfasurate in acest domeniu la nivel mondial, are un caracter interdisciplinar si formeaza abilitati deosebite pentru utilizarea celor mai noi si mai eficiente metode, tehnici si instrumente economico-matematice de modelare si optimizare a fenomenelor si proceselor din domeniul economico-financiar, precum si pentru utilizarea tehnicii moderne de calcul, in vederea solutionarii numerice a problemelor specifice acestui domeniu.

Avand in vedere natura si complexitatea cunostintelor si abilitatilor pe care le asigura pregatirea stiintifica din cadrul Scolii doctorale de Cibernetica Economica si Statistica I, specialistii formati in cadrul acestei scoli doctorale sunt foarte cunoscuti, apreciati si cautati pe piata muncii din Romania si din lume, in cele mai diverse domenii de activitate: institutii guvernamentale si non-guvernamentale de sinteza, institutii de invatamant si cercetare, institutii si firme multinationale, banci si institutii financiare, firme si institutii de consultanta si evaluare economico-financiara, firme din domeniul IT etc.

La procesul de pregatire doctorala din domeniul Ciberneticii Economice pot participa absolventii din invatamantul superior care doresc sa se perfectioneze in domeniul modelarii cibernetico-economice si al utilizarii celor mai noi metode, tehnici si instrumente de analiza, simulare, predictie si decizie.

Conducerea Scolii doctorale de Cibernetica Economica si Statistica I este asigurata de Consiliul Scolii Doctorale, format din urmatorii membri:

 1. Prof. univ. dr. Ruxanda Gheorghe – director;
 2. Prof. univ. dr. Dobre Ion – membru;
 3. Prof. univ. dr. Albu Crisan – membru;
 4. Prof. univ. dr. Roman Mihai – membru;
 5. Drd. Oana Caraman – reprezentant doctoranzi.

Concursul de admitere la Scoala doctorala de Cibernetica Economica si Statistica I se organizează în baza unei metodologii de admitere aprobate de către Senatul ASE si constă din două probe: un examen (test grila) de competenţă lingvistică (engleză sau franceză sau germană); un examen de specialitate, care constă într-un interviu al comisiei de admitere cu candidatul, pe baza proiectului de cercetare doctorală propus de candidat si elaborat în conformitate cu temele de cercetare propuse de conducătorul de doctorat. La concursul de admitere au dreptul să participe numai absolvenţii cu diplomă de master sau diploma echivalentă a acesteia (metodologia de admitere la doctorat se gaseste pe site-ul: www.ase.ro/admitere).

Procesul de pregatire doctorala din cadrul Scolii Doctorale Cibernetica Economica si Statistica I se desfasoara pe baza Regulamentului de organizare a studiilor doctorale, aprobat de Senatul ASE Bucuresti, are o durata de minimum 3 ani si poate fi finantat de la buget sau in regim de taxa platita de catre doctorand (vezi site-ul www.ase.ro/ase/management/Baza-legislativa/Doctorat).

Programul de pregatire doctorala desfasurat in cadrul Scolii doctorale de Cibernetica Economica si Statistica I reprezinta cel de-al treilea ciclu de pregatire universitara, care urmeaza ciclurilor Licenta si Masterat, se organizeaza numai pentru forma de invatamant cu frecventa, este bazat pe invatare prin cercetare avansata si include: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program individual de cercetare ştiinţifică. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate are ca scop îmbogăţirea si perfectionarea cunoştinţelor si abilitatilor stiintifice ale doctorandului, astfel incat sa se asigure dobandirea de competente avansate, iar desfasurarea programului de cercetare doctorala sa aiba un inalt nivel stiintific. Acest program nu poate depasi trei luni calendaristice, trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat si in raport cu preocuparile recente pe plan mondial si include: programe speciale de studii universitare avansate organizate de şcolile doctorale, frecventarea a 3-5 discipline din programele de masterat de cercetare din cadrul ASE, precum si alte activităţi didactice si stiintifice stabilite de către conducătorul de doctorat.

In prezent, Scoala doctorala de Cibernetica Economica si Statistica I include urmatoarele cadre didactice cu drept de a conduce doctorate in specializarea Cibernetica Economica:

 1. Prof. univ. dr. Albu Crisan;
 2. Prof. univ. dr. Badescu Adrian;
 3. Prof. univ. dr.  Dobre Ion;
 4. Prof. univ. dr.  Constatin Luminita;
 5. Prof. univ. dr.  Odagescu Ion;
 6. Prof. univ. dr.  Roman Mihai;
 7. Prof. univ. dr.  Ruxanda Gheorghe;
 8. Prof. univ. dr.  Scarlat Emil;
 9. Prof. univ. dr.  Stancu Stelian.

In ultimii trei ani, in cadrul Scolii doctorale de Cibernetica Economica si Statistica I au fost finalizate peste 25 de teze de doctorat, cu teme de mare interes pentru cercetarea stiintifica din domeniul economic.

In continuare, membrii scolii noastre doctorale isi propun sa ridice standardele de calitate si nivelul de pregatire stiintifica doctorala, sa promoveze tematici si abordari de mare interes si cu un inalt nivel stiintific si sa contribuie si mai mult la afirmarea si extinderea preocuparilor stiintifice romanesti in domeniul Ciberneticii Economice si Economiei Cantitative.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina Institutului de Studii Doctorale din ASE, http://www.doctorat.ase.ro