Academia de Studii Economice din Bucureşti

Înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti s-a realizat prin Decretul Regal nr 2972 ​​din 6 aprilie 1913 ce a fost publicat în Monitorul Oficial la 13 aprilie 1913.

De atunci, instituţia şi-a schimbat numele de mai multe ori. Din anul 1967 denumirea institutiei este Academia de Studii Economice (ASE). Este considerată cea mai importantă universitate din Romania din domeniul ştiinţelor economice şi administrative. În prezent universitatea are 8111 studenţi români şi străini la buget în ciclul de licenţă, 7188 studenţi la taxa şi 2256 studenţi în învăţământul la distanţă, 10908 studenţi români şi străini la programele de master, 1354 studenţi români şi străini la studiile de doctorat. Staff-ul universităţii este format din 857 membri ai personalului academic şi 933 membri ai personalului administrativ.

Personalităţi remarcabile ale vieţii noastre ştiinţifice şi culturale ce au predat studentilor Academiei au fost: Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, Gramoslav Mladenatz, Ion Angelescu, Stanislav Cihoschi, Spiridon Iacobescu, Ion Răducanu, Ion Tatuc şi alţii.

După decembrie 1989, universitatea a fost reorganizată, atât ca structura cât şi ca curriculum. Reorganizarea cea mai recenta a avut loc în 2005, când procesul de învăţământ a fost structurat conform procesului Bologna.

Academia de Studii Economice cuprinde unsprezece facultăţi, centrele teritoriale, institute pentru studii postuniversitare şi mai multe departamente.

Facultăţile:

 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Economia Agroalimentară şi a Mediului
 • Administrarea afacerilor în Limbi Străine
 • Comerţ
 • Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
 • Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
 • Relaţii Economice Internaţionale
 • Management
 • Marketing
 • Administraţie Publică

Managerul general al Academiei este Rectorul – Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE.

Pro-rectorii sunt:

 • Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
 • Prof. univ. dr. Constantin MITRUȚ
 • Conf. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV
 • Lect. univ. dr. Robert ȘOVA
 • Prof. univ. dr. Ion STANCU
 • Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU

Deciziile sunt luate de către Senat, care are 97 membri, din care 75% sunt membri ai personalului academic şi 25% studenţi.

Academia are mai multe clădiri în Bucureşti, cabinetul rectorului aflându-se în cladirea Ion Angelescu. Cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice se realizează în 17 clădiri (cu până la patru paturi în cameră) şi două mini-hoteluri.

Date de contact:

 • Academia de Studii Economice
 • Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti, 010374
 • Telefon: (+ 4) -021.319.19.00, (+ 4) -021.319.19.01
 • Fax: (+ 4) -021.319.18.99
 • E-mail: rectorat@ase.ro, rosca@ase.ro
 • Web: http://www.ase.ro

Alte institute şi departamente

Institutele de Studii Postuniversitare:

 • MBA româno-francez: Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (INDE).
 • MBA româno-canadian: Şcoala Superioară de Management (SSPM).
 • MBA româno-german: Program de management Antreprenorial
 • Centrul European Interuniversitar bulgaro-român.

Cercetarea din cadrul Academiei de Studii Economice este gestionată de către Unitatea pentru Managementul Cercetării (înfiinţată în 1963).

Date de contact:

 • Unitatea pentru Managementul Cercetării
 • Telefon: (+4) -021.319.19.91
 • E-mail: office@dce.ase.ro
 • Web: http://dce.ase.ro

La nivel internaţional, Academia de Studii Economice are contacte strânse cu universităţi similare din Franţa, Germania, Suedia, Italia, Elveţia, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Chile, etc