Cercetare în cadrul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Membrii Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica sunt implicaţi în programe de cercetare teoretică şi aplicată, în colaborare cu alţi cercetători din Academia de Studii Economice din Bucuresti, de la alte universităţi sau institute de cercetare de specialitate. Domeniile de interes includ cercetarea unor teme avansate din domeniul economic, cibernetic si informatic dar si îmbunătăţirea metodologiilor de predare:

 • Computer Programming, Information Society, Internet-Intranet-Extranet (I. Gh. Roşca).
 • Computer Programming, Information Society, Virtual Organizations, Telework and Teleactivities (B. Ghilic-Micu, M. Stoica).
 • Fuzzy Logic and Algebra of Fuzzy Logic: MV – Algebras, BL Algebras and their Non-Commutative Extensions (A. Iorgulescu).
 • Software for Economics, Database Access from Programming Languages, Visual Programming, Multimedia Systems (I. Smeureanu).
 • Multimedia, Computer science and Networks (A. Vasilescu)
 • Advanced Databases (Internet, Multidimensional etc.), New Types of Information Applications, Development Oracle Applications (M. Velicanu).
 • Information systems, Databases, Project Management (Gh. Sabău).
 • Computer-Aided Information, Human-Computer Interaction (C. Apostol, G. Zamfir).
 • Electronic Commerce, Web Technologies, Internetworking (C. Timofte)
 • Computer Networks Technologies, Internet and E-business Applications (e-commerce, On-line Banking) (R. Zota).
 • Object Oriented Analysis and Design, Software Project Management, Evolutive and Genetic Methods, Methods and Techniques for the Analysis and Forecasting of the Final Energy Consumption on the National Level (A. Uţă).
 • Information Systems for the Management of the Free Areas Trade (T. Surcel).
 • The Software Quality Modeling and the Study of the Conformity Conditions (I. Ivan).
 • Data Mining, Project Management, Decision Systems (C. Bodea).
 • Computing and Operating Systems, Computer Networks, Web Technologies, Business Technology on the Internet (F. Năstase).
 • Management Information Systems, Project Management, Database Management (I. Lungu).
 • Signal Processing, Multi-Resolution Analysis, Artificial Intelligence, Frequency-Time analysis, Statistics (C. L. Cocianu).
 • Software Testing, Software Quality, Project Management, System Programming, Object Oriented Programming, Internet and Mobile Applications (P. Pocatilu).
 • Data and Software Quality, IT Security, Collaborative Information Systems, IT Project Management, Software Engineering (M. Popa).
 • Computer programming, Information Society, Virtual Organizations, Education Systems (L. Bătăgan).
 • Text Mining, Web Mining, Web Resources, Educational Organization (D. Vespan)
 • Human resources management, Training Methods, E-learning platforms and Architectures, E-government (C. Silvestru)
 • Multimedia,  Communication technologies, Distributed systems, Geographic Information Systems (A. Reveiu)
 • Geographic Information Systems, Multimedia, Multimodal Interfaces (M. Dârdală)
 • Human resources management, Training Methods, E-learning platforms and Architectures in e-Government and e-Health (C. Nisioiu)