Programe educaţionale

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică coordononeaza două specializări care fac parte din oferta educaţională a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE).

Specializarea/Programul de studii Informatică Economică a cunoscut mai multe modificări în timp. Iniţial, numele său a fost de Mecanizarea şi Automatizarea calculului economic. Specializarea a fost acreditată în 1965. În anul universitar 2011-2012, programul de studii Informatică Economică are 1100 studenţi la programul de licenţă şi peste 1000 de studenţi la programul de masterat.

Programele educaţionale ale Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică oferă instruire într-un domeniu interdisciplinar aflat la intersecţia dintre ştiinţele economice, matematică, cibernetică şi informatică, accentul fiind pus pe economia firmei. Scopul este de a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă fenomenele social-economice şi să construiască modele ale unor sisteme informaţionale de înaltă performanţă. Pachetul de programe educaţionale cuprinde: programele de licenţă, master şi doctorat, programele de certificări şi de competenţă.

Programul de doctorat în Informatică Economică şi în Cibernetică şi Statistică Economică

In funcţie de specializare, programul de studii avansate de doctorat are loc în cadrul a două şcoli doctorale

  • Şcoala Doctorală de Informatică Economică
  • Şcoala Doctorală de Cibernetică şi Statistică Economică

din cadrul Institutului de Studii Doctorale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe baza regulamentului aprobat de către Senatul universităţii şi durează minim trei ani. Mai multe informatii…