Crisan ALBUCrișan ALBU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Microeconomie, Microeconomie avansata, Modelarea proceselor economice. crisan.albu@csie.ase.ro Ana ANDREI, Profesor universitar doctor. Absolventă a Facultăţii CSIE. Cibernetica Economica, Microeconomie, Teoria echilibrului, Teoria sistemelor, Modelarea proceselor financiare. aaeconomy@gmail.com
Vasile AVRAMVasile AVRAM, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Baze de date, Informatica generala, Programarea calculatoarelor la facultatea FABIZ (cu predare in limbi straine). vasileavram@ie.ase.ro Adrian BADESCUAdrian Victor BADESCU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Macroeconomie, Cercetari operationale, Teoria decizie. badescuadi@gmail.com adi_bad@yaho.com http://intelsys.ase.ro/badescu_adrian_victor.html
imageConstanţa Nicoleta BODEA, Profesor universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Inteligenta artificiala si Sisteme expert, Data Mining si Managementul proiectelor. bodea@ase.ro imageNora Monica CHIRIȚĂ, Profesor universitar doctor. Absolventă a Facultăţii CSIE. Cibernetică Economică, Dinamică Economică, Macroeconomie. nora_mihail@yahoo.com
imageCătălina Lucia COCIANU, Profesor universitar doctor. Absolventă a Facultăţii de Matematica, Master in  Computer Science (Universitatea din Bucuresti). Machine learning, Digital image processing, Evolutionary computing. ccocianu@ase.ro imageMarian DÂRDALĂ, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Grafica si Multimedia, Programare orientata obiect. dardala@ase.ro
Ion DOBREIon DOBRE, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE.  Teoria deciziei, Simularea Proceselor Economice, Sisteme Suport de Decizie, Cercetari Operationale. dobrerio@ase.ro imageBogdan GHILIC-MICU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programarea calculatoarelor, Algoritmi, Societatea Informationala, e-Activitati. ghilic@ase.ro www.ghilic.ase.ro
Angela GalupaAngela GALUPA, Profesor universitar doctor. Absolventă a Universităţi Bucureşti, Facultatea de Matematică-Mecanică. Domenii de specialitate: Microeconomie, Bunuri publice,Modelarea proceselor economice. Domenii de preocupare ştiinţifică: Teorie microeconomică, Modelarea proceselor şi fenomenelor economice. Ion IVANIon IVAN, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Structuri de date, Calitate software, Managementul calitatii proiectelor, Auditul sistemelor informationale. ionivan@ase.ro, www.ionivan.ro
Ion LUNGUIon LUNGU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Baze de date, Proiectarea sistemelor informationale, Sisteme de management a bazelor de date, Business Intelligence, SGBD Oracle. ion.lungu@ie.ase.ro Radu Nicolae MÂRŞANU Radu Nicolae MÂRŞANU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica economica, Depanare PC. radu.marsanu@ie.ase.ro
Virginia MĂRĂCINEVirginia MĂRĂCINE, Profesor universitar doctor. Absolventă a Facultăţii CSIE.  Cercetari Operationale, Managementul Riscului, Dinamica Economica, Business Logistics, Knowledge Management, Managerial Decisions, Financial Market and Portfolios Management. virginia.maracine@csie.ase.ro Dorin MITRUŢDorin MITRUŢ, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Simularea Proceselor Economice, Cercetari Operationale, Tehnici pentru Planificarea si Controlul Proiectelor. dorinm@ase.ro
Floarea NĂSTASEFloarea NĂSTASE, Profesor universitar doctor. Absolventa a Facultatii de Automatica (Universitatea Politehnica). Bazele tehnologiei informatiei, Sisteme de operare si de calcul, Retele de calculatoare, Tehnologii Web. nastasef@ase.ro image Ioan ODĂGESCU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE si al Facultatii de Matematica (Universitatea din Bucuresti). Inginerie software, Grafica. ioan.odagescu@ie.ase.ro
imageMihai Daniel ROMAN,Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Licenta in Matematica, Universitatea Bucuresti, 1999, Master in Economie Matematica, Université de Sciences Sociales, Toulouse, France. Macroeconomie, Teoria Jocurilor, Economie Cantitativa. mihai.roman@ase.ro Ion Gh. ROŞCA Ion Gh. ROŞCA, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programarea calculatoarelor, Algoritmi in programare, Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor. rosca@ase.ro
Gheorghe RUXANDAGheorghe RUXANDA, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Analiza Multidimensionala a Datelor, Econometrie, Retele Neuronale. ghrux@ase.ro imageEmil SCARLAT, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică şi al Facultăţii de Matematică -Informatică. Bazele Ciberneticii Economice, Cibernetica Sistemelor Economice, Cibernetica Întreprinderii şi DinamicăEconomică. emil.scarlat@csie.ase.ro, emil_scarlat@yahoo.com
Ion SMEUREANU Ion SMEUREANU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programare orientata obiect, Programarea aplicatiilor Windows, Grafica si Multimedia. smeurean@ase.ro Stelian STANCUStelian STANCU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE, Facultatea de Matematica si Facultatea de Drept si Administratie. Microeconomie, Econometrie, Economia Informatiei, Economic Modeling and Neuronal Calculation, Planificarea si Controlul Proiectelor, Teoria Contractelor. stelian_stancu@yahoo.com
Marian STOICA Marian STOICA, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programarea calculatoarelor, Algoritmi in programare, Sisteme informationale economice. marian.stoica@ie.ase.ro www.marian.stoica.ase.ro Traian SURCEL Traian SURCEL, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica, Baze de date, Managementul sistemelor informationale, Audit in domeniul IT. traian.surcel@ie.ase.ro
Adina Ileana UŢĂ Adina Ileana UŢĂ, Profesor universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Analiza si proiectarea sistemelor informationale economice. adina.uta@ie.ase.ro Adrian VASILESCU Adrian VASILESCU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultatii de Electronica (Universitatea Politehnica). Sisteme de operare, Bazele tehnologiei informatiei, Multimedia. vasilesc@ase.ro
Manole VELICANU Manole VELICANU, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Baze de date, Sisteme de baze de date, SGBD Oracle, Proiectarea sistemelor informationale. manole.velicanu@ie.ase.ro Gabriel ZAMFIR Gabriel ZAMFIR, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Instruire asistata de calculator, Departamentul de Pregatire Didactica. zamfir@ase.ro
image Răzvan Daniel ZOTA, Profesor universitar doctor. Absolvent al Facultatii de Matematica. Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Bazele tehnologiei informatiei. zota@ase.ro Felix Titus FURTUNĂ Felix Titus FURTUNĂ, Conferentiar universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Ingineria programarii, Analiza date, Programare orientata obiect, Grafica computerizata. titus@ase.ro
Sorina GRAMATOVICI, Conferentiar universitar doctor. Absolventă a Facultăţii de Matematică de la Univrsitatea din Bucureşti. Cercetări Operaţionale, Simularea Proceselor Economice, Microeconomie. sgramatovici@yahoo.com Iulian ÎNTORSUREANU Iulian ÎNTORSUREANU, Conferentiar universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Analiza si proiectarea sistemelor informationale, Informatica generala. iintorsu@ie.ase.ro
danam (1)Daniela Elena MARINESCU, Conferentiar universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Microeconomie, Economia Informatiei, Cercetari Operationale. daniela.marinescu@csie.ase.ro Mihaela MUNTEAN Mihaela MUNTEAN, Conferentiar universitar doctor. Absolventa a Facultatii de Mecanica (Universitatea Politehnica). Sisteme de management a bazelor de date, Proiectarea sistemelor informationale, Informatica economica. munteanm@ase.ro
 Paul POCATILU Paul POCATILU, Conferentiar universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica economica, Birotica profesionala, Programarea dispozitivelor mobile, Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru afaceri. paul.pocatilu@ie.ase.ro http://pocatilu.ase.ro Adriana Elena REVEIU Adriana Elena REVEIU, Conferentiar universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Birotica profesionala, Grafica computerizata si Multimedia, Programare orientata obiect. reveiua@ase.ro
Carmen Manuela TIMOFTE Carmen Manuela TIMOFTE, Conferentiar universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Tehnologii Web, Bazele tehnologiei informatiei. carmen@ase.ro image Cristian Răzvan USCATU, Conferentiar universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programarea calculatoarelor, Algoritmi in programare. cristiu@ase.ro
imageAnamaria ALDEA, Lector universitar dr. Absolventa a Facultăţii CSIE. Microeconomie, Microeconomie Avansata, Economia Informatiei II, Teoria Deciziei. anamaria_aldea@csie.ase.ro image Felician ALECU, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica economica, Programarea calculatoarelor. alecu.felician@ie.ase.ro
image Anca Ioana ANDREESCU, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Analiza si proiectarea sistemelor informationale, Business Analytics. anca.andreescu@ase.ro image Adela BÂRA, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Business Intelligence, Tehnologia OLAP, Data warehouses, Sisteme suport decizie, Managementul bazelor de date. bara.adela@ie.ase.ro
image Lorena BĂTĂGAN, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Programarea calculatoarelor, Algoritmi in programare, Birotica profesionala. lorena.batagan@ie.ase.ro, www.bataganl.ase.ro Cătălin Emilian BOJA Cătălin Emilian BOJA, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Structuri de date, Programare orientata obiect, Programarea dispozitivelor mobile, Multimedia, Programarea aplicatiilor Windows. catalin.boja@ie.ase.ro
image Ana Ramona BOLOGA, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Baze de date, Sisteme informationale, Business Intelligence. ramona.bologa@ie.ase.ro image Răzvan BOLOGA, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica economica, Sisteme informationale. razvan.bologa@ie.ase.ro
imageRadu CONSTANTINESCU, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Sisteme de operare, e-Business, Retele de calculatoare, Testare si asigurarea calitatii. radu.constantinescu@ie.ase.ro http://www.raduconstantinescu.ase.ro image Marinela MIRCEA, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Algoritmi in programare, Programarea calculatoarelor, Sisteme informationale economice. mmircea@ase.ro
Ramona PĂUNRamona PĂUN, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE, specializarea Cibernetica Economica. CIbernetica Intreprinderii, Managementul Riscului, Cercetari Operationale, Macroeconomie. ramona.paun@csie.ase.ro Marius Emanuel POPA Marius Emanuel POPA, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Structuri de date, Algoritmi in programare, Birotica profesionala, Auditul securitatii sistemelor informationale. marius.popa@ie.ase.ro
image Cristian Valeriu TOMA, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programare orientata obiect, Programarea aplicatiilor Windows, Dezvoltarea aplicatiilor distribuite. cristian.toma@ie.ase.ro image Dragoş Marcel VESPAN, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Informatica generala, Tehnologii internet pentru afaceri, Birotica profesionala. dragos.vespan@ie.ase.ro
image Cristian Ştefan AMANCEI, Asistent universitar doctor. Structuri de date, Programare orientata obiect, Audit IT, Birotica profesionala, Informatica economica. cristian.amancei@ie.ase.ro clip_image002[10]Madalina ANDREICA, Asistent universitar doctor.Absolventa a Facultăţii CSIE. Teoria deciziei, Macreconomie, Microeconomie şi Simularea proceselor economice. madalina.andreica@gmail.com
clip_image002[13]Mioara BĂNCESCU, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultatii CSIE. Teoria Jocurilor & Negocierilor, Cercetări Operaţionale, Cibernetică Economică, Echilibru General. mioara.bancescu@csie.ase.ro image Alexandru BĂRBULESCU, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Ingineria programarii, Programare orientata obiect, Multimedia, Birotica profesionala. alexbarbulescu@ie.ase.ro, http://alexbarbulescu.ase.ro
image Iuliana BOTHA, Asistent universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Proiectarea sistemelor informationale, Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Data Warehouses, Business Intelligence. iuliana.botha@ie.ase.ro image Cristian Eugen CIUREA, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Structuri de date, Programare orientata obiect, Programarea aplicatiilor Windows. cristian.ciurea@ie.ase.ro http://cristianciurea.ase.ro
image Liviu COTFAS, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Multimedia, Programare orientata obiect, Programarea aplicatiilor Windows. liviu.cotfas@ase.ro image Vlad DIACONIŢĂ, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Proiectarea sistemelor informationale, Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date. vlad.diaconita@ie.ase.ro
image Mihai Laurenţiu DOINEA, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Structuri de date, Programare orientata obiect, Programarea aplicatiilor Windows. mihai.doinea@ie.ase.ro image Iuliana DOROBAT, Lector universitar doctor. Absolventa a Dunărea de Jos University, Galaţi. Implementare ERP Implementation, Sisteme de operare, Bazele tehnologiei informatiei. iuliana.dorobat@ie.ase.ro
Irina GEORGESCUIrina GEORGESCU, Asistent universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Doctorat la Turku Centre for Computer Science, Finlanda. Cercetari Operationale, Cibernetica Economica. irina.georgescu@csie.ase.ro image Iulian ILIE NEMEDI, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Bazele tehnologiei informatiei, E-Commerce, Sisteme de operare, Tehnologii Web, Retele de calculatoare. inemedi@ie.ase.ro
image Cristian IONIŢĂ, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIE. Programarea aplicatiilor Windows, Programare orientata obiect, Structuri de date, Multimedia. crionita@ie.ase.ro Ioana_Manafi_Ramniceanu (1)Ioana MANAFI, Asistent universitar doctor. Absolventă a FacultăţiiCSIE, ASE Bucureşti. Domenii de interes: Microeconomie, Economia Informaţiei, Cercetări Operaţionale. ioana.manafi@gmail.com
image Monica Mihaela MATEI, Asistent universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Analiza datelor, Microeconomie, Macroeconomie. matei.monicamihaela@gmail.com image Codrin NISIOIU, Lector universitar doctor. Absolvent al Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor (Universitatea Dunarea de Jos). Bazele programarii calculatoarelor, Sisteme informationale economice, Depanare PC. codrin.nisioiu@ie.ase.ro http://www.nisioiu.ase.ro
image Cătălin Ionuţ SILVESTRU, Lector universitar. Absolvent al Facultăţii CSIE. Algoritmi in programare, Programarea calculatoarelor, Multimedia, Depanare PC. catalin@ase.ro http://catalin.ase.ro image Andrei TOMA, Asistent universitar doctor. Absolvent al Facultăţii CSIEsi al Facultatii de Drept (Universitatea din Bucuresti). Retele de calculatoare, Tehnologii Web. andrei.toma@ie.ase.ro
image Anda VELICANU, Lector universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Birotică profesională, Pachete software, Analiza si Proiectarea Sistemelor Economice Informationale. http://bd.ase.ro/anda.htm anda.velicanu@ie.ase.ro image Alexandra Maria Ioana FLOREA, Asistent universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Sisteme de gestiune a bazelor de date, Sisteme informationale economice, Baze de date. alexandra.florea@ie.ase.ro
image Alina ION, Asistent universitar doctor. Absolventa a Facultăţii CSIE. Tehnologii Internet pentru afaceri, Informatica generala, Birotica profesionala. alina.ion@ie.ase.ro Eugen TUDOR, Preparator universitar, Doctorand.

In funcţie de preocupările academice ale membrilor, la nivelul departamentului există colective de lucru pentru domeniile:

1. Limbaje Avansate de Programare - www.poo.ase.ro

 1. Prof. Dr. Marian DÂRDALĂ
 2. Prof. Dr. Ion SMEUREANU
 3. Prof. Dr. Ion IVAN
 4. Prof. Dr. Ion ODĂGESCU
 5. Conf. Dr. Felix FURTUNĂ
 6. Lect. Dr. Cătălin BOJA
 7. Lect. Dr. Marius POPA
 8. Lect. Dr. Cristian TOMA
 9. Asist. Drd. Alexandru BĂRBULESCU
 10. Asist. Drd. Cristian IONIŢĂ
 11. Asist. Dr. Cristian CIUREA
 12. Asist. Dr. Liviu COTFAS
 13. Asist. Dr. Mihai DOINEA

2. Programarea Calculatoarelor  - www.programare.ase.ro

 1. Prof. Dr. Bogdan GHILIC-MICU
 2. Prof. Constanţa Nicoleta BODEA
 3. Prof. Dr. Ion Gh. ROŞCA
 4. Prof. Dr. Cătălina Lucia COCIANU
 5. Prof. Dr. Marian STOICA
 6. Conf. Dr. Cristian Răzvan USCATU
 7. Lect. Dr. Lorena BĂTĂGAN
 8. Lect. Dr. Marinela MIRCEA
 9. Asist. Dr. Codrin NISIOIU
 10. Asist. Drd. Lect. Cătălin SILVESTRU

  3. Sisteme de Calcul şi de Operare - http://sisteme.ase.ro

 1. Prof. Dr. Floarea NĂSTASE
 2. Prof. Dr. Adrian VASILESCU
 3. Prof. Dr. Răzvan ZOTA
 4. Conf. Dr. Carmen TIMOFTE
 5. Lect. Dr. Radu CONSTANTINESCU
 6. Asist. Dr. Iuliana DOROBAT
 7. Asist. Drd. Iulian ILIE NEMEDI
 8. Asist. Dr. Andrei TOMA

5. Cibernetică Economică I

 1. Prof. Dr. Emil SCARLAT
 2. Prof. Dr. Adrian BĂDESCU
 3. Prof. Dr. Anca ANDREI
 4. Prof. Dr. Nora CHIRIȚĂ
 5. Prof. Dr. Virginia MĂRĂCINE
 6. Prof. Dr. Dorin MITRUȚ
 7. Conf. Dr. Sorina GRAMATOVICI
 8. Lect. Dr. Ramona PĂUN
 9. Asist. Dr. Mioara BĂNCESCU
 10. Asist. Dr. Irina GEORGESCU
 11. Prep. Drd. Eugen TUDOR

  4. Cibernetică Economică II

 1. Prof. Dr. Crișan ALBU
 2. Prof. Dr. Ion DOBRE
 3. Prof. Dr. Gheorghe RUXANDA
 4. Prof. Dr. Angela GALUPA
 5. Prof. Dr. Mihai ROMAN
 6. Prof. Dr. Stelian STANCU
 7. Conf. Dr. Daniela MARINESCU
 8. Conf. Dr. Anamaria ALDEA
 9. Asist. Dr. Ioana MANAFI
 10. Asist. Dr. Monica MATEI
 11. Asist. Dr. Mădălina ANDREICA

5. Baze de Date şi Sisteme Informaţionale - http://bd.ase.ro

 1. Prof. Dr. Ion LUNGU
 2. Prof. Dr. Adina UŢĂ
 3. Prof. Dr. Manole VELICANU
 4. Lect. Dr. Anca ANDREESCU
 5. Lect. Dr. Adela BÂRA
 6. Lect. Dr. Ana-Ramona BOLOGA
 7. Asist. Dr. Vlad DIACONIŢĂ
 8. Asist. Drd. Iulia BOTHA
 9. Asist. Dr. Lect. Anda VELICANU
 10. Prep. Drd. Alexandra FLOREA

6. Informatică

 1. Prof. Dr. Traian SURCEL
 2. Prof. Dr. Vasile AVRAM
 3. Prof. Dr. Radu MÂRŞANU
 4. Prof. Dr. Gabriel ZAMFIR
 5. Conf. Dr. Iulian ÎNTORSUREANU
 6. Conf. Dr. Mihaela MUNTEAN
 7. Conf. Dr. Paul POCATILU
 8. Conf. Dr. Adriana REVEIU
 9. Lect. Dr. Felician ALECU
 10. Lect. Dr. Razvan BOLOGA
 11. Lect. Dr. Dragoş VESPAN
 12. Asist. Dr. Cristian AMANCEI
 13. Prep. Drd. Alina ION