Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică este o componentă a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din Academia de Studii Economice din București.

Misiunea Departamentului este de a pregăti absolvenţi, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi aplicate şi de a scrie lucrări de pregătire teoretică şi practică, în domeniul Informaticii și Ciberneticii Economice.

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică şi Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică este definită de:

 • Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Direcţiile de dezvoltare ale Academiei de Studii Economice din cadrul Programului de management al rectorului
 • Direcţiile de dezvoltare ale Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Programului de management al decanului
 • Programul managerial al directorului de departament

Obiectivul strategic al Departamentului este dezvoltarea unui proces educaţional cu o tematică bazată pe informatică și cibernetică economică, astfel încât absolvenţii se vor integra în mod direct pe piaţa forţei de muncă, într-un domeniu ce este caracterizat de o evoluție accelerată.

1. Procesul academic

 • Dezvoltarea conştientizării premiselor actuale şi viitoare ale pieţei de muncă.
 • Actualizarea continuă a cursurilor existente şi dezvoltarea de cursuri noi extra-curriculare, care se încadrează în tendinţele actuale și viitoare ale domeniului TIC.
 • Elaborarea de materiale academice care să sprijine demersul educațional.
 • Analiza calitativă a conţinutului disciplinelor.
 • Dezvoltarea formelor de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă.
 • Configurarea unor programe orientate spre practică în domeniul TIC.
 • Creşterea importanţei informaticii aplicate în alte discipline economice prin utilizarea mijloacelor TIC.

2. Politica de personal

 • Asigurarea unui mediu care să asigure stabilitatea în educaţie a cadrelor didactice tinere.
 • Dialog permanent cu absolvenţii.
 • Asigurarea unui cadru stimulativ pentru crearea unui mediu care încurajează promovarea doar pe baza performanţei personale şi în echipă
 • Asigurarea unei pagini web pentru fiecare membru al departamentului.
 • Evaluarea continuă a personalului academic.
 • Identificarea modalităţii de atragere a candidaţilor spre specializările Informatică Economică şi Cibernetică Economică

3. Activitatea de cercetare

 • Profesorii lansează proiecte de cercetare în colaborare cu companii, în scopul de a întări legatura dintre mediul privat și cel academic
 • Atragerea studenţilor cu performanţe bune în activitatea de cercetare a departamentului

4. Activitatea publicistică

 • Promovarea publicării de articole şi editarea de cărţi.
 • Promovarea publicării în cadrul programelor de doctorat și masterat.
 • Scrierea de tratate de informatică economică și cibernetică economică.
 • Intensificarea activităţii publicistice a profesorilor şi a sprijinului pentru revistele departamentului.

5. Dezvoltarea bazei materiale

 • Identificarea de fonduri pentru dezvoltarea laboratoarelor departamentului
 • Înfiinţarea de grupuri de lucru şi organizarea de seminarii ştiinţifice
 • Organizarea Conferinţei Internaţionale de Informatică Economică anual
 • Sprijinirea inițiativelor și evenimentelor din cadrul departamentului
 • Implicarea Asociaţiei INFOREC axată pe promovarea şi sprijinirea învăţământului în informatică economică

Echipa Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică are 86 posturi didactice, dintre care 57 sunt ocupate de profesori, profesori asociaţi, conferenţiari, lectori şi asistenţi, în timp ce altele sunt alocate specialişti care acţionează în domeniul cercetării şi/sau producţiei.

Membrii personalului sunt economişti, ingineri şi matematicieni, unii dintre ei au câştigat recunoaştere înaltă în domeniul lor prin publicarea de cărţi, monografii şi articole.

Directorul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economica este Lect. Dr. Cătălin Boja.

Personalul academic al Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică care participă în calitate de membru în Senatului Academiei de Studii Economice, în perioada 2011 – 2014, este:

 • Prof. dr. Crișan ALBU
 • Prof. dr. Constanța BODEA
 • Lect. dr. Cătălin BOJA
 • Lect. dr. Răzvan BOLOGA
 • Prof. dr. Ion Gh. ROŞCA
 • Prof. dr. Mihai ROMAN
 • Prof. dr. Vriginia MĂRĂCINE

Membrii Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică personalului care participă la reuniunile consiliului facultăţii sunt:

 • Prof. dr. Crișan ALBU
 • Prof. dr. Constanţa BODEA
 • Lect. dr. Răzvan BOLOGA
 • Lect. dr. Cătălin BOJA
 • Prof. dr. Marian DÂRDALĂ
 • Prof. dr. Bogdan GHILIC-MICU
 • Prof. dr. Ion LUNGU
 • Prof. dr. Ion SMEUREANU
 • Prof. dr. Marian STOICA
 • Prof. dr. Vriginia MĂRĂCINE
 • Conf. univ. dr. Paul POCATILU

Date de contact

 • Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică
 • Calea Dorobanţi, 15-17, Sector 1, Bucureşti, 010552 (sala 2314)
 • Telefon: +4 021 319 19 00, ext. 319, 336
 • Fax: +4 021 311 20 66
 • E-mail:dice@ase.ro
 • Web: http://dice.ase.ro

 

Laboratoarele Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Laboratoarele de Informatică şi Cibernetică Economică sunt dotate cu peste 500 de calculatoare, care includ spaţii de lucru pentru studenţi (staţii de lucru şi / sau calculatoare independente) şi sisteme dedicate şi servere. Calculatoarele sunt integrate în reţele locale Microsoft Windows şi UNIX, care sunt integrate în reţeaua ASE. Acest lucru facilitează accesul la orice staţie de lucru locale, oriunde s-ar afla.

Laborator ERP

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 2004 cu sprijinul Crystal System. Laboratorul ERP oferă studenţilor şansa de a studia cele mai noi realizări tehnologice în domeniul ERP. Laboratorul are 20 de calculatoare şi o bibliotecă proprie. Laboratorul de ERP este adesea folosit pentru a găzdui diverse activităţi de predare orientate către ERP şi face parte din SAP Academic Alliances.

Centru de acces la informaţie

Un memorandum de înţelegere între Agenţia Coreea de Oportunitate Digitală şi Promovare, şi Academia de Studii Economice pentru stabilirea Centrului de acces la informaţie a fost semnat la 25 august 2003 iar proiectul a fost gata pentru accesul public şi gratuit la 16 octombrie (două luni mai târziu), configurare fiind realizată în doar două săptămâni. Agenţia Coreea de Oportunitate Digitală şi Promovare a fost înfiinţată ca Centrul de Instruire în Telecomunicarea Informaţiilor în cadrul Ministerului Informaţiilor şi Comunicaţiilor, cu misiunea de dezvoltare a resurselor umane profesionalizate în 1984, printr-o perioadă de început de informatizare la nivel naţional şi prin promovarea informatizării regionale, care a condus programul naţional de învăţământ şi a transformat Coreea într-una dintre ţările cu cel ridicat mai nivel ştiinţă în tehnologia calculatoarelor din lume.

Centrul de acces la informaţie, situat în clădirea “Virgil Madgearu”, a fost dezvoltat doar datorită unei echipe excelente din cadrul Departamentului de Informatică Economică. Centrul este compus din infrastructura IT pentru Internet Plaza, laboratorul de instruire pe calculator şi sala de seminar.

Toate perioadă, începând cu 16 octombrie 2003, Centrul de acces la informaţie a fost operaţional şi gratuite pentru accesul public, astfel încât în ​​fiecare zi, 400 de persoane au putut vizitat şi folosi resursele oferite de Agenţia Coreeană şi actualizată de către echipa românească din cadrul Departamentului de Informatică Economică. Laboratorul de instruire pe calculator şi sala de seminar au fost disponibile în toată această perioadă pentru conferinţe naţionale sau internaţionale, simpozioane, sau sesiuni de cercetare, de către profesori sau studenţi din instituţia noastră, agenţia coreeană sau orice terţ.

În februarie 2004, o echipă coreeană de voluntari Internet, compusă din profesori şi studenţi, au furnizat un program educaţional timp de trei săptămâni comunităţii locale a instituţiei noastre. În 2006 toate calculatoarele au fost îmbunătăţite pentru a ţine pasul cu tehnologia.

Laboratorul MICROSOFT

Laboratorul este gestionat de către Microsoft Student Partners din ASE. În Academia de Studii Economice Bucureşti programul Microsoft Student Partners, ca parte din MSDN Academic Alliance, funcţionează cu sprijinul a două organizaţii studenţeşti cu tradiţie, Sindicatul Studenţilor din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (SISC), precum şi Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ASCIG). În plus, Microsoft Student Partners din ASE au suport din partea Departamentului Reţele din ASE. Laboratorul este îndreptat către studenţii pasionaţi de tehnologiile Microsoft. Obiectivul este de a ridica nivelul de cunoştinţe al studenţilor în domeniul IT, precum şi pentru a facilita comunicarea între mediul academic şi Microsoft, dar şi cu alte companii care sunt parteneri Microsoft.

Există 20 de persoane angajate pentru întreţinerea şi funcţionarea laboratoarelor, membrii Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică, personalul tehnic: ingineri, analişti, tehnicieni. Laboratoarele sunt disponibile 14 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Mai multe informații pot fi obținute pe www.microsoft.ase.ro