EUROPEAN THEMATIC NETWORK
“FUTURE EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING: HOW TO SUPPORT LEARNING AT ANYTIME ANYWHERE”

Echipa proiectului din Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică

Prof. Univ.Dr. Adina Uţă
Conf.Univ.Dr. Iulian Intorsureanu
Conf.Univ.Dr. Anca Andreescu
Lect.Univ.Dr. Anda Belciu
Lect.Univ.Dr. Iuliana Simonca

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unui cadru strategic la nivel european, până în anul 2020, pentru educaţia şi formarea în domeniul informaticii (ESFCET-2020)
2. Dezvoltarea unui cadru de evaluare la nivel european, până în anul 2020, pentru educaţia şi formarea în domeniul informaticii (EEFCET-2020)
3. Pregătirea de recomandări pentru viitoarele curricule digitale în educaţia şi formarea din domeniul informaticii, până în anul 2020
4. Dezvoltarea unor noi teorii didactice şi modele de învăţare care să poată fi utilizate în educaţia bazată pe social media.
ESFCET-2020 urmează să: 1) Definească rezultatele învăţării pentru curricule şi programe analitice, care să încorporeze creşterea creativităţii, inovaţiei şi competenţelor de inserţie profesională a studenţilor din învăţământul de licenţă, masterat şi doctorat în informatică, precum şi implementarea lor în instituţiile de învăţământ superior din Europa; 2) Stabilească cele mai bune modalităţi de predare, strategii de instruire şi învăţare adaptive utilizând instrumente şi medii informatice de tip “reţele sociale”.
EEFCET-2020 va realiza o evaluare a curriculelor şi programelor analitice pentru studenţii la licenţă, masterat şi doctorat în informatică şi implementarea lor în instituţiile de învăţământ superior din Europa. EEFCET-2020 va evalua trei factori: cunoştinţe, aptitudini şi competenţe dobândite prin intermediul educaţiei şi formării în informatică.
Atât ESFCET-2020 cât şi EEFCET-2020 vor fi bazate pe analiza literaturii de specialitate, studii şi interviuri cu experţi cu privire la abordări, metode şi procese.
Va fi elaborat şi publicat un set de recomandări privind viitorul curriculei digitale în educaţia informatică până în anul 2020. Aceste recomandări vor trata strategii pedagogice şi abordări care trebuie să fie adoptate pentru viitoarea curriculă digitală, precum şi instrumente şi resurse tehnologice care ar trebui să fie luate în considerare.
Noile teorii didactice şi modele de învăţare bazate pe social media vor fi dezvoltate şi testate într-un grup de universităţi partenere. Partenerii vor fi familiarizaţi cu rezultatele experimentelor în cadrul unor sesiuni speciale ale unor conferinţe pe teme de e-learning.
Vor fi organizate două conferinţe internaţionale anuale (Computing și e-Learning), una conţinând şi un workshop “Advances in high performance information services for digital, multilingual education”, iar cealaltă cu secţiuni speciale pentru discutarea modelelor dezvoltate.

 

OBIECTIVELE CONSORŢIULUI

Sprijinirea unei creşteri economice inteligente şi construirea unei societăţi informaţionale bazate pe cunoaştere şi inovare, prin ridicarea calităţii educaţiei în informatică, introducerea unor tehnologii inovatoare moderne în educaţie, schimbul de cunoştinţe, discutarea metodologiilor şi promovarea schimbului de bune practici între toate părţile implicate.

REZULTATELE PROIECTULUI

1. ETN FETCH “Viitorul educaţiei şi instruirii în informatică: Cum se poate sprijini instruirea oricând şi opriunde”.
2. Cadru Strategic European pentru Educaţia şi Formarea în Informatică (ESFCET 2020).
3. Cadru de Evaluare European pentru Educaţia şi Formarea în Informatică 2020 (EEFCET 2020).
4. Un set de recomandări pentru viitoarele curricule digitale din educaţia şi formarea în informatică – orizont 2020.
5. Noi teorii didactice şi modele de învăţare pentru utilizarea social media în educaţie.
6. Şase conferinţe cu co-evenimente de tip workshop în domeniul informaticii.
7. Publicarea rezultatelor în reviste, ziare, broşuri şi pe site-uri web.
8. Rapoarte de evaluare interne şi externe.

PARTENERI

67 parteneri din 35 ţări

Ţară

Institutia parteneră

Albania

Polytechnic University of Tirana

Anglia

Liverpool John Moores University
Heriot-Watt University
Tellus Ltd

Austria

Vienna University of Technology

Belgia

BIKEMA-Gent
VARTEC NV-Gent

Bulgaria

“Angel Kanchev” University of Ruse (Project Coordinator)
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Technical University of Sofia
Technical University of Varna
Technical University of Gabrovo
University of Veliko Turnovo
University of Plovdiv
Univ. of Library Science and Information Technologies
International Business School
Institute of Information & Communication Technologies
Institute of Mathematics and Informatics
IEEE Bulgaria Section
BAIT

Cehia

Czech Technical University

Cipru

University of Cyprus

Croatia

University of Rijeka

Danemarca

Aalborg University

Estonia

Tallinn University of Technology

Finlanda

Lappeenranta University
University of Tampere

Franţa

University of Versailles

Germania

HTW Berlin
Ilmenau Technical University
Comhard Berlin
GFaI Berlin
IIEF GmbH

Grecia

University of Ioannina

Iceland

Reykjavik University

Irelanda

Dublin City University

Italia

University of Calabria
University of Pavia
University of Palermo
University of Napoli Parthenope
Anghelos CCS

Liechtenstein

University of Liechtenstein

Letonia

Riga Technical University

Lituania

Vilnius University
Kaunas University of Technology
Vilnius Gediminas TU

Luxemburg

University of Luxembourg

Macedonia

University Ss Cyril and Methodiuous, Skopje
South East European University, Tetovo

Malta

University of Malta

Norvegia

Østfold University College

Olanda

Delft University of Technology

Polonia

Warsaw University

Portugalia

University of Coimbra

Romania

Academy of Economic Studies
University of Pitesti

Slovacia

Slovak University of Technology

Slovenia

University of Nova Gorica
Temida Ltd.

Spania

University of La Laguna
University of Malaga

Serbia

University of Novi Sad

Suedia

Linnaeus University

Turkey

Selcuk University
University of Bahcesehir
Izmir University of Economics

Ungaria

University of Szeged