/* cel mai bun programator */

Un eveniment sponsorizat de 

Concureaza împotriva celor mai buni programatori din Academia de Studii Economice din București într-un concurs care testează elemente de logică și de algoritmică prin programare.

Concursul “Cel mai bun programator” organizat de către Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică – DICE (www.dice.ase.ro), din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – CSIE (www.csie.ase.ro), este un eveniment cu tradiție în Academia de Studii Economice ce are rolul de a promova valoarea și spiritul competitiv  în rândul studenților ASE.

Problemele propuse pentru rezolvare sunt de tipul celor din concursurile organizate de ACM – Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest – (http://icpc.baylor.edu/).

Care sunt regulile concursului ?

 1. - La aceasta competiție pot participa studenți din cei trei ani de licenţă de la orice facultate din Academia de Studii Economice din București – ASE  (www.ase.ro).
 2. - Sala în care se desfăşoara competiţia este dotată cu PC, ce furnizează medii de dezvoltare software rapidă şi integrată – Eclipse/Netbeans şi Microsoft Visual Studio .NET, astfel încât participanţii la competiţie să poată rezolva problemele propuse în oricare din următoarele limbaje de programare: C/C++, Java, C#.
 3. - Comisia de elaborare şi evaluare a tematicii şi problemelor din concurs, este alcătuită din cadre didactice din cadrul DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, precum şi din reprezentaţi a unor companii de renume din domeniul IT.
 4. - Comisia de elaborare şi evaluare a tematicii şi problemelor din concurs este stabilită prin numire de către DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, înainte de startul fiecărei competiţii.
 5. - Comisia de elaborare şi evaluare evaluează candidaţii prin metode şi bareme proprii, iar finalitatea este dată prin acordarea de note de la 1-10 (1-minim, 10-maxim) fiecărui candidat de către fiecare membru al comisiei, iar media aritmetică simplă va fi baza pentru clasificarea candidaţilor.
 6. - Evaluarea efectuată de către Comisia de elaborare şi evaluare nu poate fi contestată, dar eventualele disfuncţionalităţi şi anomalii de organizare şi evaluare pot fi semnalate pe adresa de e-mail sau formularul on-line  al DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică: dice@ase.ro / www.dice.ase.ro
 7. - Clasificarea studenţilor este responsabilitatea exclusivă a Comisiei de elaborare şi evaluare din concurs.
 8. - Participanţii la concurs trebuie să rezolve problemele doar în timpul de concurs, prin utilizarea exclusivă a echipamentelor şi mediilor de programare puse la dispoziţie de către organizatori.
 9. - Orice mijloc de comunicare a candidaţilor va fi restricţionat, astfel încât participanţii să beneficieze de un cadru corect de lucru şi evaluare.
 10. - Modul de organizare a concursului „Cel mai bun programator” şi premiile acordate primelor locuri pot fi subiectul modificărilor aduse de către DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică.

Care este calendarul concursului ?

 • 22 – 24 aprilie 2013: concurenții se înscriu utilizând formularul electronic din această pagină;
 • 26 aprilie 2013: desfășurarea concursului începând cu ora 9; sălile de concurs sunt 2001A, 2001D și 2016;

Cum mă înscriu ?

Înscrierea se face prin completarea formularului următor:

Care sunt premiile ?

Pe lângă faimă și recunoașterea colegilor din ASE, primele 3 locuri sunt premiate cu  tablete:

 • Premiul I: Tableta Google Nexus 7 + internship in cadrul companiei Qualitance pe perioada iulie-septembrie 2013
 • Premiul II: Tableta Serioux S101 + internship in cadrul companiei Qualitance pe perioada iulie-septembrie 2013
 • Premiul III: Tableta Serioux S900 + internship in cadrul companiei Qualitance pe perioada iulie-septembrie 2013

One thought on “Concursul – Cel mai bun programator

 1. Pingback: Concursul - Cel mai bun programator | Department of Economic Informatics and Cybernetics