Înscriere susținere licență – iulie 2013

Înscrierea pentru susținerea examenului de licență se face în perioada 01-05 iulie 2013, prin depunerea cererii de înscriere și a lucrării la secretariatul facultății/departamentului.

Înscrierea la examenul de licență pentru absolvenții specializărilor Informatică Economică șiCibernetică Economică se face prin depunerea următoarelor documente la secretariatul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică (sala 2314):

  • formular Cerere susținere licență, care include si formular Asumarea răspunderii;
  • formular Declarație puncte credit (doar pentru studenții care susțin examene restante în perioada 01-07 iulie 2013);
  • formular Cerere înscriere ALUMNI;
  • lucrarea de licență (un exemplar tipărit și un exemplar pe CD);
  • copie carte de identitate;
  • trei fotografii tip carte de identitate (numele candidatului se scrie pe spatele pozelor);
  • chitanță de plată a taxei pentru cei care nu sunt din promoția 2010-2013 și pentru cei care sunt în anul suplimentar.

Programul de depunere a lucrărilor de licență și a documentelor aferente la sala 2314 este următorul:

  • 01-04 iulie 2013, orele 08:30 – 17:00;
  • Vineri 05 iulie 2013, orele 08:30 – 13:00.

Pentru absolvenții ASE, examenul de licență nu se plătește, indiferent de forma de finanțare, pe care au avut-o aceștia. Absolvenții promoțiilor anterioare, precum și ai anului III suplimentar, vor achita o taxă de susținere a examenului de licență, conform regulamentului ASE și reglementărilor legale în vigoare.

Comisiile de licență pentru sesiunea IULIE 2013 pot fi consultate aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență.

Comentariile nu sunt permise.