The 7th International Conference on Economic Cybernetic Analysis: The New Economic Crisis: Evolution And Recovering Ways – NEC2012

We are pleased to inform you that between 26 – 27 October 2012, The 7th International Conference on Economic Cybernetic Analysis: The New Economic Crisis: Evolution And Recovering Ways – NEC2012  will be held in Bucharest.
The conference is organized by the Department of Economic Informatics and Cybernetics from the Bucharest University of Economic Studies and the Center for Advanced Research in Cybernetics, Microeconomics and Macroeconomics Modeling – CIBEREC.

The conference aims to provide participants the opportunity to exchange ideas, experiences and opinions on the evolution of economic cybernetics current conditions and to analyze the effectiveness of anti-crisis policies and measures taken both in Romania and internationally.
A special section will be on migration and its effects on the dynamics of economic and social life.

Prof. dr. Mihai ROMAN

More information is available on

http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2012/simpozion.htm

A VII-a Conferinţă Internaţională de Cibernetică Economică “Noua criză economică: Evoluţie şi căi de redresare”

Avem plăcerea de a va informa că în perioada 26-27 octombrie 2012 va avea loc in Bucuresti Conferinta Internaţională The New Economic Crisis – Evolution and recovering ways NEC2012.  

Conferinţa este organizată de către Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi Centrul de cercetări avansate pentru modelare cibernetică microeconomică  şi macroeconomică – CIBEREC .

Scopul conferinţei este acela de a oferi participanţilor oportunitatea de a schimba idei, experienţe şi opinii în legătură cu evoluţia ciberneticii economice în condiţiile actuale precum şi de a analiza eficienţa politicilor şi măsurilor anticriză luate atât în România cât şi pe plan internaţional.

O secţiune specială va fi fenomenului migraţiei şi a efectelor acesteia  asupra dinamicii economice şi a vieţii sociale.

 Suntem onoraţi să vă invităm la lucrările conferinţei,

 Prof. dr. Mihai ROMAN

Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina

http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2012/simpozion.htm