Home

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistica şi Informatică Economică, are rolul de a asigura pregătirea profesională de cel mai înalt nivel în domeniile Informatică Economică şi Cibernetică.

Misiunea Departamentului este de a pregăti elevii ce au absolvit liceul, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi practice in domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice şi de a asigura suportul bibliografic pentru pregătirea teoretică şi practică.

De la apariţia primului cumputer comercial, domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice s-a lărgit considerabil având o dinamică din ce în ce mai rapidă. Cu toate acestea, experţii în domeniu sunt de acord cu privire la observaţia că încă suntem în primele zile ale “revoluţiei calculatorului”. Evoluţiile recente ale domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), rezultatele obţinute în prelucrarea distribuită şi în comunicaţii, viteză tot mai mare de procesare şi scăderea costurilor pentru hardware au condus la o utilizare tot mai largă a calculatorului, acoperind toate domeniile socio-economice. Experţii din marketing, finanţe şi management utilizează soluţii informatice pentru prelucrarea, stocarea şi analiza informaţiilor, cu scopul de a lua deciziile viitoare.

Domeniul de Informatică şi Cibernetică Economică este unul de top în preferinţele angajatorilor şi al viitorilor profesionişti deoarece zona economică şi de cercetare încă se confruntă cu un număr redus de manageri capabili de a utiliza soluţiile informatice şi cibernetice pentru rezolvarea propriilor probleme, precum şi cu nevoia constantă de personal calificat, capabil să dezvolte soluţii pentru probleme complexe.
Aceste două neajunsuri oferă oportunităţi reale pentru o viitoare carieră în domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice. Majoritatea absolvenţilor au găsit un loc de muncă la companii de renume din IT, sistemul bancar şi de asigurări, audit şi consultanţă. Cererea în creştere pentru consultanţi, analişti de sistem, programatori, administratori de baze de date, manageri de proiect, consilieri tehnici şi analişti economici oferă perspective promiţătoare pentru găsirea unui loc de muncă.

Pregătirea în domeniul Informatică şi Cibernetică Economică se dovedeşte a fi utilă şi necesară şi în alte domenii socio-economice, precum finanţe, contabilitate, comerţ internaţional, statistică şi cercetare operaţională, marketing, gestionarea resurselor umane, analiză economică şi de afaceri.

Programe educaționale

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică coordononeaza două specializări/programe de licență care fac parte din oferta educaţională a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)

  • Informatică Economică (cu predare în Română, dar și Engleză)
  • Cibernetică Economică

Programul de studii de Informatică Economică a cunoscut mai multe modificări în timp. Iniţial, numele său a fost de Mecanizarea şi Automatizarea calculului economic, specializarea fiind acreditată în 1965. Începând cu anul universitar 2014-2015, a fost demarat cu succes și programul de studii Informatică Economică, cu predare în limba Engleză. În anul universitar 2018-2019, cele trei programe de licență oferă peste 1000 de locuri, cu finanțare de  la buget sau cu taxă.

Programele educaţionale ale Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică oferă instruire într-un domeniu interdisciplinar aflat la intersecţia dintre ştiinţele economice, matematică, cibernetică şi informatică, accentul fiind pus pe economia firmei. Scopul este de a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă fenomenele social-economice şi să construiască modele ale unor sisteme informaţionale de înaltă performanţă. Pachetul de programe educaţionale cuprinde: trei programe de licenţă, mai multe programe de masterat şi doctorat, precum și programe de certificări şi post-universitare.

In funcţie de specializare, programul de studii avansate de doctorat are loc în cadrul a două şcoli doctorale

  • Şcoala Doctorală de Informatică Economică
  • Şcoala Doctorală de Cibernetică şi Statistică Economică

din cadrul Institutului de Studii Doctorale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe baza regulamentului aprobat de către Senatul universităţii şi durează minim trei ani.

Contact

Adresa:  Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, sala 2314, etajul 3, clădirea Virgil Magearu, Str. Calea Dorobantilor  nr. 15-17, Sector 1, Bucuresti, 010552, Romania

Telefon:  (+40) 021 319 19 00 / int 310

E-mail: dice@ase.ro

Mijloace de tranport: Dacă utilizați metroul, coborâți la stația Piata Romana pe magistrala M2. Dacă veniți de la gara Gara de Nord luați autobuzul 79 sau 86. Autobuzele 300, 301, 330, 331 au stații în sau în apropierea Pieței Piața Romană